Otvorene zamolbe - obavijest o obradi osobnih podataka

Molimo Vas da se prije pristupa stranici za predaju životopisa upoznate s niže navedenom Obavijesti o obradi osobnih podataka u postupku zapošljavanja.

Obavijest o obradi osobnih podataka u postupku zapošljavanja

Općeniti podaci 
Voditelj obrade: Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, MB 3386791, OIB 36020246002  
(dalje: Knauf Insulation) 

Kontakt podaci kontakt osobe za zaštitu osobnih podataka: [email protected].

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Knauf Insulation kao voditelj obrade osobnih podataka štiti Vašu privatnost te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni u svrhu potencijalnog zapošljavanja. Vaš životopis koji ste dostavili Knauf Insulation će uz vašu privolu priložiti u bazu otvorenih molbi za buduće zapošljavanje u Knauf Insulation-u.

Po gore navedenoj pravnoj osnovi i u skladu sa naznačenom svrhom, Knauf Insulation prikuplja i obrađuje one osobne podatke koji su sadržani u Vašem životopisu. 

Osobne podatke Knauf Insulation obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. 

Knauf Insulation ne odgovara za točnost, istinitost, ažurnost i potpunost osobnih podataka koji su nakon prikupljanja promijenjeni, ukoliko nam promjenu tih podataka niste promptno prijavili.

Dostavom životopisa jamčite da su podaci koje ste nam u ovu svrhu predočili istiniti i potpuni, te potvrđujete da ste primili na znanje da će Knauf Insulation vršiti obradu Vaših gore navedenih osobnih podataka, što obuhvaća pravo

Knauf Insulation-a na prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

Knauf Insulation će Vaše osobne podatke iz životopisa uvrstiti u bazu otvorenih molbi za buduće zapošljavanje, Vaše podatke čuvat ćemo sve dok ne povučete privolu, a najdulje 2 godine od zaprimanja. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem obavijesti o povlačenju privole i to na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“ ili na mail adresu [email protected].

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Nakon brisanja osobnih podataka iz naših evidencija, u svrhu vođenja naših internih statistika, trajno ćemo čuvati samo podatak o činjenici da ste se prijavili na natječaj u Knauf Insulation-u.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Knauf Insulation se obvezuje čuvati Vaše osobne podatke te da ih neće priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim stranama bez Vašeg posebnog odobrenja, osim:

  • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za obavljanje poslova koji su u vezi sa zapošljavanjem (primjerice liječnicima u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti prije zapošljavanja)
  • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja  poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Hrvatski zavod za zapošljavanje),
  • kada su ti podaci potrebni sudu ili  nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim  tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima,
  • kada je Knauf Insulation dužan te podatke dostavljati temeljem zakona.

Prava u vezi obrade osobnih podataka 

Kada Knauf Insulation obrađuje Vaše osobne podatke, imate pravo:

  • zatražiti pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade  ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka (u slučajevima kad je prenosivost moguća)

Svoja prava možete ostvariti pisanim putem na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“, ili na mail adresu [email protected].

  • povući privolu 

Svoju privolu za obradu osobnih podataka možete povući u svako doba pisanim putem na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“, ili na mail adresu [email protected].

akon povlačenja privole, nećemo više obrađivati Vaše podatke. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

  • na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Pristupom stranici za predaju životopisa klikom na kućicu 'Predajte životopis', prihvaćate da ste se suglasni sa obradom Vaših osobnih podataka, na način kako je to objašnjeno u ovom dokumentu. Hvala!

Predajte životopis