Reduce, Reuse, Recycle

Naš put prema održivom pakiranju

U Knauf Insulationu smo uvijek definirani održivošću.

Naša rješenja štede energiju, smanjuju emisije i stvaraju bolje zgrade.

Kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš, moramo svaki aspekt naših proizvoda staviti pod mikroskop i pronaći nove načine da učinimo više uz manji utjecaj - od izolacijskih rješenja koja stvaramo do ambalaže koju koristimo.

Naše se novo pakiranje može 100% reciklirati i održivije je nego ikad, ali ostajemo predani pronalaženju novih načina za smanjenje, ponovnu upotrebu i recikliranje materijala koji su nam potrebni.

Reduce Reuse Recycle

Manje sirovina

Naša strategija održivosti 'Za bolji svijet' obvezuje nas da ćemo do 2025. smanjiti našu nekorištenu plastičnu ambalažu za više od 25%.

Knauf Insulation green roll pakiranje

Manje tinte

Smanjili smo količinu tinte koja se koristi na našim pakiranjima na 18%, a upotrebu boja ograničili smo na dvije maksimalno.

Manje nove plastike

Cilj nam je smanjenje nove plastike za više od 25% do 2025. i zamjena reciklatom, bez negativnog utjecaja na čvrstoću paketa, rukovanje i učinkovitost prijevoza.

Trenutačno je četvrtina naših tvornica uvelo 30% reciklata, a u tijeku su probe kako bi taj reciklirani udio što prije koristile sve naše tvornice.

 

Ušteda prostora

Koristimo tehnologiju koja komprimira naše proizvode kako bismo osigurali da se što veći broj paketa može dostaviti u minimalnom broju prijevoza.

Ovo je važno jer manje kilometara kamiona, željeznice ili broda doprinosi značajnom smanjenju goriva i ugljika u transportu.

Omogućuje veće količine isporuke po kubičnom metru za naše kupce i smanjene potrebe za skladištenjem.

Smanjenje debljine

Kontinuirano poboljšanje komprimiranja paketa i debljine našeg pakiranja zahtijeva optimalnu ravnotežu.

Iako je važno koristiti manje plastike, bitno je da ambalaža bude dovoljno čvrsta da izdrži loše vremenske uvjete, transport, dugotrajno skladištenje i rukovanje na gradilištu.

Naši razvojni timovi rade na uspostavljanju idealnih razina debljine koje pružaju maksimalnu korisničku uslugu, uz postizanje naših ambicija održivosti.

Kako ponovno koristimo resurse pakiranja

Ključno opredjeljenje strategije održivosti 'Za bolji svijet' je prikupiti 35% drvenih paleta koje se koriste za distribuciju naše mineralne vune te ih sortirati, popraviti i ponovno upotrijebiti.

Ponovno korištenje pakiranja

Važnost ponovne upotrebe

Ukupno 25 milijuna kubičnih metara drva koristi se za distribucijsku ambalažu i palete u Europi svake godine, a prosječni životni vijek drvene palete može biti i do sedam godina.

Europsko udruženje paleta — dok je jedan kubični metar drva dovoljan za popravak 150 recikliranih paleta.

Ponovno korištenje na dijelu

Kako bi se osigurao maksimalan životni vijek palete, mora postojati obveza popravka oštećenja i ponovnog korištenja gdje god je to moguće.

Na primjer, u Francuskoj smo preko našeg partnera prikupili i ponovo koristili 19000 paleta od 2021., a u Beneluksu i Njemačkoj oko 15000.

U Surdulici je 2021. godine popravljeno 2489 paleta, čime je 'spašeno' 91427 kubnih metara drva. U 2022. godini prikupljeno je i ponovno korišteno 13300 metalnih paleta s iste lokacije.

 

Kako recikliramo

U središtu ambicija kružnog gospodarstva Knauf Insulationa je predanost recikliranju na svim razinama – od recikliranja proizvodnih ostataka i ostataka s gradilišta do recikliranja naše ambalaže.

Cirkularna ekonomija logo

Recikliranje ambalaže prikupljene od kupaca

Naša plastična ambalaža se može 100% reciklirati. U okviru strategije održivosti obavezali smo se da s tržišta vraćamo i recikliramo između 25% i 50% naše plastične folije do 2025. godine.

Povećanje recikliranog sadržaja

Naša strategija za 2025. također obvezuje tvrtku da smanji upotrebu čiste plastike za više od 25% i poveća količinu reciklirane plastike (PCR) u našoj ambalaži s 15% na 30% gdje je to moguće.

U Ujedinjenom Kraljevstvu smo već uveli ambalažu koja koristi minimalno 30% recikliranog sadržaja kao i najsuvremeniju tehnologiju komprimiranja.

Korištenje 30% recikliranog plastičnog materijala u našoj ambalaži može smanjiti ugljični otisak ambalaže za 25%.

Ostvarivanje kružnog gospodarstva

Naše inicijative za smanjenje, ponovnu upotrebu i recikliranje ambalaže pridonose cjelokupnoj ambiciji Knauf Insulationa da osigura kružno gospodarstvo i smanji količinu otpada na odlagalište na nulu.

Postigli smo značajne uspjehe. Naša proizvodnja drvene vune ne šalje otpad na odlagalište od 2022. i mnoge naše tvornice kamene mineralne vune sada su bez otpada.

Međutim, postizanje nulte količine otpada u cijeloj tvrtki je put stalnog poboljšanja i kontinuirano istražujemo nove načine za smanjenje otpada.

Ponosni smo na novi pogon za recikliranje mineralne vune u Belgiji koji će pretvoriti otpad iz naših pogona i s gradilišta kupaca u sirovinu potrebnu za proizvodnju nove mineralne vune.

Uz to, obavezali smo se da koristimo više reciklata u našim recepturama i zadali smo ciljeve: za kamenu mineralnu vunu više od 25% reciklata, a za staklenu mineralnu vunu više od 65% reciklata.