Službeni podaci tvrtke

Tvrtka društva: KNAUF INSULATION, Industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeno tvrtka: KNAUF INSULATION D.O.O.
Sjedište: NOVI MAROF

Poslovna jedinica:
MB: 3386791
OIB: 36020246002
Registracija: Trgovački sud u Varaždinu
MBS: 070017815
Temeljni kapital: 37.882.800,00 kuna
Poslovna banka: Zagrebačka banka

Član uprave - direktor:
Stjepan Mršić, direktor
Dominique François Henri Bossan, direktor

IBAN: HR6523600001101720738
SWIFT: ZABAHR2X
VAT: HR36020246002
EORI broj: HR36020246002