Knauf Insulation Polyfoam ULTRAGRIP SE

Knauf Insulation Polyfoam ULTRAGRIP SE
Tehnički list: KI POLYFOAM ULTRAGRIP SE

 

Rebraste ploče ravnog ruba, proizvedene kao tvrda izolacijska pjena od ekstrudiranog polistirena, gotovo 100% zatvorenih pora, za toplinsku zaštitu građevnih dijelova i konstrukcija koje su izložene visokim tlačnim opterećenjima i vlazi.

 

Podaci o proizvodu

Debljina (mm) Dužina (mm) Širina (mm) m2/paket m2/paleta
20 1250 600  15,00 180,00
30 1250 600 10,50 126,00
40 1250 600 7,50 90,00
50 1250 600 6,00 72,00
60 1250 600 5,25 63,00
80 1250 600 3,75 45,00
100 1250 600 3,00 36,00
120 1250 600 2,25 31,50
140 1250 600 2,25 27,00

 

Svojstva dana u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13164:2002

 

Toplinska provodljivost: λD = 0.033 W/mK | 0.035 W/mK | 0.037 W/mK

 

Negorivost Euroklasa: E

 

Tlačna čvrstoća CS (10/Y) - kPa: 200 | 300

 

Vlačna čvrstoća TR - kPa: 100

 

Tolerancija debljine T - Klasa: 1

 

Toplinska stabilnost - %: DS(TH), DLT(1)5, DLT(2)5

 

Datasheets: