Knauf Insulation podna ploča TP

Knauf Insulation podna ploča TP
Primjena: izolacija podova
Tehnički list: KI TP

 

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih i poslovnih prostora, prvenstveno međukatnih konstrukcija. Ugrađuju se ispod mokrih estriha ojačanih armaturnim mrežama i pogodne su za opterećenja do 2 kPa. Nije preporučljivo primijeniti ih kao izolaciju kod većih površina (sportske dvorane, skladišta...).

 

Podaci o proizvodu

Debljina (mm) Dužina (mm) Širina (mm) m2/paket
20 1000 600 10.80
30 1000 600 7.20
40 1000 600 6.00
50 1000 600 3.00

 

Oznaka po HRN EN 13162: T6-WL(P)-SD27(za debljinu 20 mm);SD22(za debljinu 30 mm);SD20(za debljinu ≥50 mm)-CP5-AF30

 

Deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK

 

Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1

 

Kompresibilnost po HRN EN 12431 i HRN EN 13162: CP5

 

 

Izjava o svojstvima - uredba EU br. 305/2011.: R4305LPCPR
DoP link: www.dopki.com